בטיחות בעבודה

אילו מקומות עבודה חייבים שירותי ממונה בטיחות בעבודה?

המקומות שעלייהם חלה חובה מינוי ממונה בטיחות בעבודה הם:

 • מפעל שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה .
 • מעביד המעסיק לפחות 50 עובדים, במקום עבודה כמו: בתי חולים, מוסדות רפואיים, מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות, בתי מלון, בתי מסחר, נמלי תעופה, חברות תעופה, רשויות מקומיות ,קיבוצים, מושבים.
 • יזם/ קבלן בבניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות, בו זמנית, באתרי הבניה.
 • מעסיק, המעסיק בחקלאות 50 עובדים לפחות, בו זמנית.
 • בכל מקום עבודה, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי, שיש, למנות בו ממונה על בטיחות.

מה תפקידיו של ממונה בטיחות בארגון/ מפעל?

ממונה הבטיחות הוא מרכז הידע של המפעל לענייני בטיחות.  ממונה הבטיחות מסייע למנכ"ל ולצוות התכנון והניהול בכל הנוגע לבטיחות וגהות במקום העבודה ושמירה על שלום העובדים.

נושאים בהם עוסק ממונה בבטיחות הם:

 • איתור מפגעי בטיחות וגהות בעבודה 
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים במפעל.
 • הדרכת עובדים בבטיחות.
 • הכנת תכנית בטיחות
 • בדיקת תאונות עבודה והפקת לקחים מהם.
 • נהלי בטיחות והוראות בטיחות בעבודה
 • שיתוף ועדות בטיחות
 • ליווי מפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל 

 ונושאים נוספים הקשורים ליצירת סביבת עבודה בטוחה  במקום העבודה.

האם מקום עבודה שאינו מחויב בשירותי ממונה בטיחות בעבודה מחויב לקיים את אותה רמת בטיחות?

כן!

העובדה שהעסק אינו נדרש למינוי ממונה בטיחות אינה מורידה מחובתו (על פי חוק) של המעסיק לדאוג לקיום בטיחות וגהות עבור העובד במקום עבודתו. בעזרת יועץ בטיחות יש ליצור סביבת עבודה בטוחה לעובדים.

מה ההבדל בין יועץ בטיחות לממונה בטיחות?

 ממונה הבטיחות בעבודה הוא אדם בעל שעבר קורס והוסמך על ידי משרד העבודה כממונה בטיחות . כדי לשמור על הכשירות שלו הוא מחוייב לבצע 8 ימי השתלמות מקצועית בכל שנה. מעמדו ותפקידיו קבועים בחוק והמינוי שלו בארגון/ מפעל חייב להיות מאושר על ידי מנהל הבטיחות בזרוע העבודה. 

לעומתו יועץ בטיחות הוא אדם בעל ידע וניסיון בתחום הבטיחות שניתן להתייעץ איתו בנושאים אלו. הוא אינו בעל מעמד רשמי בארגון. מקומות שבהם אין חובה למינוי ממונה בטיחות יועץ בטיחות יכול לתת מענה מקצועי.

בניצנים בטיחות כלל היועצים בבטיחות הם גם ממוני בטיחות בעבודה!

אנחנו לרשותכם לכלל שירותי הבטיחות  הדרושים לכם :  

 • שירות ממונה בטיחות
 • הכנת סקרי סיכונים וסקרי מפגעים
 • ייעוץ בטיחותי
 • הדרכות בטיחות