בדיקת ציוד מגן אישי לעבודה בגובה

התקנות מחייבות בדיקת ציוד מגן אישי לעבודה בגובה  על פי התקנים הרלבנטים ועל פי הוראות היצרן (בדרך כלל פעם בשנה על ידי אדם שהוכשר לבדיקה על ידם).

ניצנים בטיחות מעסיקה טכנאים מנוסים שהוכשרו לבדיקת ציוד מגן על ידי היצרינים המובילים בעולם.